Oznaczenie klasy Opis środowiska Przykłady występowania klas ekspozycji Min. klasa wytrzymałości Max. w/c Min. zaw. cementu (kg/m3) Min. ilość CEM 32,5 przy k=0,2(kg/m3) Min. ilość CEM 42,5 przy k=0,4(kg/m3) Min. zaw. powietrza(%) Inne wymagania
X0 Dotyczy betonów niezbrojonych i nie zawierających innych elementów metalowych: wszystkie środowiska oprócz XF, XM, XA Dotyczy betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: bardzo suche Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza C 8/10 - - - - - -
XC1 Suche lub stale mokre Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza
Beton stale zanurzony w wodzie
C 16/20 0,65 260 250 240 - -
XC2 Mokre, sporadycznie suche Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą Najczęściej fundamenty C 16/20 0,60 280 260 250 - -
XC3 Umiarkowanie wilgotne Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza
Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem
C 20/25 0,55 280 260 250 - -
XC4 Cyklicznie mokre i suche Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie XC2 C 25/30 0,50 300 280 270 - -
XS1 Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu C 30/37 0,50 300 280 270 - -
XS2 Stałe zanurzenie Elementy budowli morskich C 35/45 0,45 320 300 270 - -
XS3 Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli Elementy budowli morskich C 35/45 0,45 340 310 280 - -
XD1 Umiarkowanie wilgotne Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza C 30/37 0,55 300 280 270 - -
XD2 Mokre, sporadycznie suche Baseny
Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
C 30/37 0,55 300 280 270 - -
XD3 Cyklicznie mokre i suche Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki
Nawierzchnie dróg
Płyty parkingów
C 35/45 0,45 320 300 270 - -
XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających Pionowe nawierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie C 30/37 0,55 300 280 270 - -
XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza C 25/30 0,55 300 a) a) - -
XF3 Silnie nasycone wodą bez środków odladzających Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie C 30/37 0,50 320 a) a) - -
XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
C 30/37 0,45 340 a) a) - -
XA1 Środowisko chemicznie mało agresywne - C 30/37 0,55 300 280 260 - -
XA2 Środowisko chemicznie średnio agresywne - C 30/37 0,50 320 300 270 - -
XA3 Środowisko chemicznie silnie agresywne - C 35/45 0,45 360 330 300 - -
XM1 Umiarkowane zagrożenie ścieraniem Posadzki eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym C 30/37 0,55 300 c) 280 260 - -
XM2 Silne zagrożenie ścieraniem Posadzki eksploatowane przez wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych C 30/37 0,55 300 c) 280 260 - -
XM3 Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem Powierzchnie często najeżdżane przez pojazdy gąsienicowe
Powierzchnie przelewów<
Ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych
Niecki wypadowe
C 35/45 0,45 320 c) 300 280 - -
a) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II do produkcji betonu, lecz nie jako ekwiwalent części zawartości cementu oraz bez możliwości uwzględniania tego dodatku przy określaniu W/C
b) Gdy beton nie jest napowietrzany, zaleca się badanie jego właściwości użytkowych odpowiednią metodą, porównując z betonem, którego odporność na zamarzanie / rozmrażanie w danej klasie ekspozycji jest potwierdzona
c) Największa zawartość cementu – do 360 kg/m3, z wyjątkiem betonu wysokiej wytrzymałości