Beton Białystok

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok
tel. 85 662 18 40
Mariusz Borowski tel.kom. 601 588 465 Bartosz Sarat tel.kom. 693 022 388
Beton Towarowy wraz z ocena zgodności z PN-EN 206 PC 013-BD
Zakładowa Kontrola
Produkcji
PC 013-BD
Dostarczamy beton do następujących: 
- powiatów: białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, Łomża, łomżyński, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski;
- miejscowości: Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.